Počas svojho doterajšieho pôsobenia riešilo OZ Samaria niekoľko stoviek prípadov pomoci ľuďom a rodinám v hmotnej núdzi. Častokrát sme prizývaní k riešeniu pomoci v Bratislave. Je veľmi neefektívne a časovo náročné zabezpečovať našu pomoc z Centrálneho skladu v Hlohovci.

V našom ponímaní charitatívnej práce platí pre Bratislavu jednoduchá rovnica:

Veľká koncentrácia ľudí a rodín v hmotnej núdzi + Množstvo hmotných prebytkov = Zriadením skladu v Bratislave vieme zabezpečiť našu pomoc rýchlejšie a efektívnejšie

Zároveň si veľmi dobre uvedomujeme, že Bratislava je miesto, kde je veľa ľudí dobrej vôle, ktorí sú ochotní nezištne pomáhať tým, ktorí si sami v danej situácii nevedia rady a sú na takúto pomoc odkázaní.

Kde nás v Bratislave nájdete?

SKLAD SOLIDARITY SAMARIA
Nevädzova 4
827 05 Bratislava – Ružinov

Pozývame ŤA:

„Pridaj sa k SAMARITÁNOM!“
Spolu dokážeme pomôcť viacerým!!!