Vyzbierané vrchnáčiky 285kg! a 15kg hliníkových plechoviek dnes náš dobrovoľník Damián opäť naložil do našej Samaritánskej dodávky a odviezol do recyklačnej firmy, ktorá sa postará o ich správne spracovanie a my sme vďaka vám, našim “zberačom”, dostali dobrý pocit z recyklácie a aj malý finančný príspevok na našu hlavnú činnosť – pomoc núdznym

Úspešné pokračovanie a napredovanie projektu Zber PET vrchnačikov je vďaka príspevku od hlavného partnera Férovej Nadácie O2.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!