Vzhľadom na situáciu a nariadenia vlády:

– Dobrovoľnícke centrum v Hlohovci

– Sklad hmotnej pomoci v Hlohovci

– Sklad hmotnej pomoci v Bratislave

sú zatvorené od 23.10.2020 do 15.11.2020, resp. až do odvolania