Upcycling: upcyklovanie („zo starého nové“)

je akýkoľvek proces, ktorý pridáva veciam inak určeným na likvidáciu alebo odsúdeným na ďalšie chátranie, na hodnote

Upcyklácia nepracuje s odpadmi. Využíva materiály ešte predtým, než sa odpadmi stanú. Upcyklácia je jedným zo spôsobov ako chrániť životné prostredie. Má význam najmä s ohľadom na budúcnosť. Výrobcovia totiž budú musieť zohľadniť nielen primárny účel výrobku, ale aj jeho sekundárne využitie. Napríklad výroba oblečenia z materiálov, ktoré sú kompostovateľné, prípadne môžu slúžiť ako krmivo pre zvieratá. 

Samaria pracuje s množstvom textilného materiálu, ktorý z kapacitných dôvodov nevieme využiť na účel, pre ktorý bol vyrobený.  Z textilu, ktorý máme k dispozícii, šijeme o.i. univerzálne vrecká.  Dbáme na to, aby sme produkovali minimálny odpad, preto vznikajú originálne vrecká rôznych veľkostí a materiálov. Vrecká sú v hornej časti stiahnuté šnúrkou, ktorá je tiež z upcyklovaného materiálu.

Vrecká sa dajú využiť na nákup ovocia, zeleniny, pečiva. Ako darčekové balenie alebo vrecúško na desiatu. Môžete si ich vyzdobiť kresbou, výšivkou, aplikáciou. Dávajú priestor našej tvorivosti  a kreativite. Nebojme sa použitých materiálov. Je to cesta a zároveň povinnosť nemíňať nové a nové materiálové a energetické zdroje.