OZ Samaria rozbieha svoj ďalší nový projekt zberu PET vrchnáčikov.

Projekt predstavuje jedinečné prepojenie sociálnych a ekologických aktivít. Vrchnáčiky z PET fliaš, ktoré sú vhodné na recykláciu, sa budú systematicky zbierať na označených zberných miestach v prvej fáze  v MČ Petržalka – Bratislava. Výnos z vyzbieraných PET vrchnáčikov sa použije na rozširovanie logistického systému hmotnej pomoci sieťou dobrovoľníkov OZ Samaria v dlhodobom projekte Pomoci ľuďom v hmotnej núdzi.

Vďaka vašej usilovnosti a záujmu o zber vrchnáčikov sme

v júni 2019 odovzdali 160 kg vrchnáčikov spracovateľskej firme,

v októbri 2019 – odovzdaných 100 kg,
v januári 2020 – odovzdaných 200 kg.
v januári 2021 – odovzdaných 285 kg a 15kg hlinikových plechoviek
v októbri 2021 – odovzdaných 290 kg a 10kg hlinikových plechoviek .

♻️ A zber úspešne pokračuje ďalej. Ďakujeme, že aj takto pomáhate chodu OZ Samaria a ochrane životného prostredia! 🙏💛‼️

Cieľom projektu je:

-prepojenie sociálnych a ekologických aktivít

-zníženie ekologického zaťaženia našej planéty ku ktorému prispievajú aj milióny vrchnáčikov, ktoré každodenne vyprodukujeme

-vyzbierané vrchnáčiky z PET fliaš OZ Samaria odpredá recyklačným firmám, ktoré zabezpečia ich správnu recykláciu

-získané financie sa využijú na rozširovanie siete dobrovoľníkov OZ Samaria a pre vyhľadávanie a distribúciu materiálnej pomoci od darcov k ľudom v núdzi.

Ako projekt „Vrchnáčiky“ prebieha?

Zberné nádoby označené logom OZ Samaria a QR kódom sa umiestňujú  na viditeľnom a ľahko dostupnom mieste v jednotlivých predajniach vybraného partnerského reťazca zameraného na predaj každodenného potravinového tovaru v mestskej časti Petržalka a organizácie , ktoré sú  a sa budú zapájať do projektu priebežne. Naplnené nádoby s PET vrchnáčikmi, budú preberať na to určení dobrovoľníci OZ Samaria v dohodnutom termíne.

Konkrétne zberné miesta budeme na našej webstránke aktualizovať priebežne.

BRATISLAVA

PREDAJNE TERNO:

Starhradská 1 – Petržalka
Romanova 20 – Petržalka
Hálova 5 – Petržalka
Ovsištské námestie 1 – Petržalka

 

POBOČKY SLOVENSKEJ POŠTY:

✅Slovenská pošta 57, Jasovská 3/A – Petržalka

✅Slovenská pošta, Vlastenecké nám. 4 – Petržalka

 

FREQUENTIS Slovakia, s.r.o., Karadžičova 7244/8
Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza, Staré Grunty 36
obyvatelia 2 vchodov v rámci bytovky na Topoľčianskej 7 (Petržalka)
O2, Einsteinova 24, Petržalka
Materská škola Šustekova 33
✅Masáže Relax, Sartorisova 19
Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E
Interná špecializovaná – diabetologická a endokrinologická ambulancia, Poliklinika Antolská 11
✅Spojená škola svätej rodiny, Gercenova 10
bytovka Romanova 46
✅ZŠ Kalinčiakova 12
✅Obchodná akadémia, Nevädzova 3 
✅Petržalská tržnica, Bratská 3

Táto informácia pôjde aj všetkým, ktorým posielame  pravidelné informácie o aktuálne hľadaných veciach hmotnej pomoci pre konkrétnych ľudí.

Ak chcete dostávať tieto informácie, prosím kontaktujte nás na mailovej adrese: samaria.bratislava@gmail.com alebo cez Facebook OZ SAMARIA

Ak sa chcete zapojiť do tohto projektu, takisto nás kontaktujte.

 Plánovaná doba trvania projektu je dva roky  s následným komplexným prehodnotením.

Projekt PET vrchnáčikov pod názvom „Vrchnáčiky“ je zmysluplným a životaschopným projektom, ktorý vytvára priestor a podmienky pre aktívne a zmysluplné  dobrovoľníctvo.

Viac fotiek zo zberu PET vrchnačikov nájdete aj na našom Facebooku
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=samaria.sk&set=a.1816088261865932
 

Zapojte sa do nášho projektu ako dobrovoľníci a príďte medzi nás, tešíme sa na vás.

Úspešné pokračovanie a napredovanie projektu Zber PET vrchnačikov je vďaka príspevku od hlavného partnera Férovej Nadácie O2.