Dňa 14.3.2018 sa naše dobrovoľníčky, spolu s ďalšími organizáciami, zúčastnili Trhu dobrovoľníctva na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií. Študentom sme rozprávali o činnosti a hlavnom poslaní Samarie, rovnako však aj o možnostiach dobrovoľníckej  práce. Nálada bola príjemná ako na každej takejto akcii. Študenti sa zaujímali, pýtali, informovali. Strávili sme tak opäť raz jedno milé predpoludnie v spoločnosti mladých ľudí, ktorí nie sú ľahostajní voči druhým.