Aj tento rok sme sa zúčastnili Trhu dobrovoľníctva v Starej Tržnici v Bratislave, ktorý poriadalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Naši dobrovoľníci prezentovali činnosť Samarie, rozdávali letáčiky, zaujali mnohých budúcich dobrovoľníkov.

Môžeme povedať, že sa z toho podujatia stáva pre Samariu príjemná tradícia a tešíme sa opäť na budúci rok.

Foto: BDC