Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny  sa 20.5.2018 na farskom ihrisku pri Kostole sv. Vincenta de Paul konal Farský deň.
Keďže OZ Samaria pôsobí a má sklad v MČ Ružinov, nechýbala na tomto podujatí. Prezentovali sme sa výrobkami našich dobrovoľníkov, ale hlavne sme propagovali našu činnosť a oboznamovali účastníkov akou formou nám aj oni môžu pomáhať.