V jednu sobotu sme sa rozhodli zveľadiť naše samaritánske priestory, aby sme mohli efektívnejšie vykonávať našu prácu pre núdznych.

Ako zvyčajne sme sa stretli v skvelej zostave, strávili čas užitočne a popri tom sa aj dobre zabavili 🙂

Aj vďaka Vám, našim darcom, môžme pomáhať.