Vo štvrtok 6. októbra sme prezentovali prácu a poslanie Samarie medzi študentami v Kolégiu Antona Neuwirtha.

Sme radi, že sme dostali možnosť rozšíriť povedomie o našej pomoci núdznym ľuďom aj medzi mladými, ktorí sa zaujímajú o svet okolo seba a nie sú voči nemu ľahostajní.