A takto u nás v Samarii vyzerá jeden bežný štvrtok. Chystáme veci, ktoré sa odvezú núdznym, radíme sa, rozprávame, smejeme, zdieľame spolu naše radosti aj starosti, jednoducho tvoríme príjemné spoločenstvo 🙂