OZ Samaria bola na prezentácii v DK v Cultuse Ružinov – Bratislava.
Všade nás chcú 😊 a my máme z toho veľkú radosť.
Záujemcom sme hovorili o tom, ako pomáhame ľuďom v núdzi, ako funguje samaritánska pomoc, kto sme a odpovedali sme tiež na otázky…. prečo to robíme a čo z toho máme?