DŇa 8. 10. 2016 v sobotu sa uskutočnila brigáda dobrovoľníkov v našom sklade solidarity OZ SAMARIA na Nevädzovej ulici č. 4, v Bratislave.
Maľovali sme naše priestory, natierali, upratovali a čistili…..naše nové priestory sú už naozaj ako nové….
Naši samaritáni – dobrovoľníci priniesli okrem výborých koláčikov – makových, slivkových a bublaninových aj dobrú náladu a šikovné ručičky. Náš sklad aj priestor pre dobrovoľníkov sa skvie radosťou a tešíme sa, že medzi nami budeme môcť privítať aj ďalších – pozývame ťa, prídi medzi samaritánov do Bratislavy na Nevädzovu 4 (vedľa Retra) každý štvrtok a „rozhodni sa pomáhať“.