Táto pomoc išla ešte v marci do ubytovne pre mamičku s 2 deťmi   Ďakujeme našim darcom.