Rodine s malými deťmi žijúcej v ubytovni sme vďaka našim darcom mohli zabezpečiť hrnce.

Ďakujeme