Do Komunitného centra Fortunáčik sme deťom darovali školské aktovky, dosky, zošity, písacie potreby a iné školské potreby.

Ďakujeme našim darcom!