Minulý týždeň sme odovzdali obliečky v penzióne, ktorý poskytuje ubytovanie núdznym ľuďom za zvýhodnené ceny.

Ďakujeme všetkým našim darcom.