• Neorganizujeme neadresné hromadné zbierky na sklad!
  • Pomoc hľadáme vždy len pre konkrétny prípad!
  • Nepomáhame finančne!