• matky s deťmi
  • neúplné rodiny
  • náhradné rodiny
  • mladí dospelí
  • sociálne znevýhodnení a vylúčení
  • sociálne a charitatívne centrá