Predmet činnosti:

Charita – adresná, konkrétna a účinná materiálna pomoc rodinám a jednotlivcom v hmotnej kríze. Zabezpečovanie predmetov základných životných potrieb vo forme prebytkov medzi verejnosťou.

Cieľové skupiny:

Rodiny a jednotlivci v hmotnej núdzi, opustené matky s deťmi, náhradné rodiny, mladí dospelí, sociálne charitatívne centrá, azylové domy, sociálne znevýhodnení a vylúčení…

Takto to robíme:

Udržiavame a neustále rozširujeme akcieschopnú sieť dobrovoľníkov na vyhľadávanie a zabezpečovanie týchto potrieb vo forme prebytkov u známych, príbuzných, kolegov, v organizáciách…

Čo robíme:

Prostredníctvom siete našich dobrovoľníkov získavame informácie o konkrétnych základných materiálnych potrebách (nábytok, spotrebiče, kuchynský riad, obuv, šatstvo a pod.) konkrétnych rodín či jednotlivcov, ktorí sa dostali do situácie hmotnej núdze.

Následne organizujeme vyhľadanie a zabezpečenie týchto základných životných potrieb vo forme prebytkov od tých čo majú nazvyš.

Na dosahovanie týchto cieľov SAMARIA riadi vlastnú sieť dobrovoľníkov, ktorá je schopná zabezpečiť predmety požadovanej identifikovanej potreby. Činnosť dobrovoľníkov je jednoduchá, ale nenahraditeľná.

Po identifikovaní konkrétnej potreby sa dobrovoľníci dopytujú vo svojom okolí na konkrétne prebytky. Pýtajú sa v okolí rodiny, známych, podnikateľov, organizácií…

V tejto svojej dobročinnosti sú vytrvalí, aby dosiahli jediný cieľ a tým je nezištne pomôcť tomu, kto si sám v danej situácii nevie rady a kto je na takúto pomoc odkázaný.

V Samarii sa realizujú tiež dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri nakladaní, preprave a doručovaní predmetov pomoci.

Naše zásady:

Vždy hľadáme pomoc len pre konkrétny prípad !

Našu pomoc realizujeme len nefinančne !

Neorganizujeme neadresné hromadné verejné zbierky na sklad !