Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha.“  Matka Tereza

Volám sa Simona. 
Do Samarie som prišla, pretože cítim, že pomoc blížnemu by mala byť pre človeka prirodzená, že práve to nás robí ľuďmi. 
Venujem sa tu prevažne tvorbe plagátov pre nových dobrovoľníkov, pomáham s webovou stránkou a zapájam do prezentácií nášho združenia na rôznych akciách a dopomáham tak k rozširovaniu povedomia o našom úsilí pre človeka v núdzi.