„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“

Volám sa Agáta. Mojou primárnou motiváciu je podeliť sa s nezaslúženými darmi, ktoré som dostala, lebo mi boli dané aj na úžitok ostatným.
V Samarii mám predovšetkým na starosti sklad v Bratislave, register darovaných vecí a registráciu a vedenie záznamov o klientoch.