Samaria Hlohovec Samaria Bratislava Dobrovoľnícke centrum

My dobrovoľníci

Rebeka

Volám sa Rebeka.
Do Samárie som prišla, lebo si myslím, že pomáhať je nesmierne dôležité. A niektorí ľudia si zalúžia viac, ako sa im dostane.
Agi

Agáta

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“

Volám sa Agáta. Mojou primárnou motiváciu je podeliť sa s nezaslúženými darmi, ktoré som dostala, lebo mi boli dané aj na úžitok ostatným.
V Samarii mám predovšetkým na starosti sklad v Bratislave, register darovaných vecí a registráciu a vedenie záznamov o klientoch. 

Sima

Simona

Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha.“  Matka Tereza

Volám sa Simona. 
Do Samarie som prišla, pretože cítim, že pomoc blížnemu by mala byť pre človeka prirodzená, že práve to nás robí ľuďmi. 
Venujem sa tu prevažne tvorbe plagátov pre nových dobrovoľníkov, pomáham s webovou stránkou a zapájam do prezentácií nášho združenia na rôznych akciách a dopomáham tak k rozširovaniu povedomia o našom úsilí pre človeka v núdzi.

Podporili nás