Podľa slovníka ide o prídavné meno od slova akcia. A o to presne ide, o akciu.

Dobrovoľníci zapájajúci sa do tejto činnosti sú našimi akčnými hrdinami. Prídu, naložia dodávku vecami pre núdznych a odvezú ich  ku klientom. Keď je treba, v sklade niečo zmontujú, navŕtajú,…

Žiadne zbytočné reči okolo. Sú to jednoducho muži činu 🙂

Neuberie ti to takmer vôbec z tvojho voľného času. Ide o 1-2 hodiny za celý týždeň a nemusíš sa viazať na žiadny konkrétny deň a hodinu. Keď je treba, my sa ti ozveme.

 

Ak sa cítiš byť akčným dobrovoľníkom, daj nám o sebe vedieť.

Si viac ako vítaný.