V Samarii máme niekoľko super programov pre ľudí, ktorí chcú patriť do komunity dobrovoľníkov a tráviť spolu čas.

Ak máš kreativitu a šikovné ruky, ideálna je pre teba naša skupina venujúca sa výrobe štýlových handmade predmetov.

Tieto veci sú potom súčasťou prezentácie nášho združenia na rôznych akciách, preto ak nie si trémista a rád komunikuješ s ľuďmi, môžeš sa zapojiť do tejto formy pomoci a prezentovať Samariu verejnosti.

Ak nemáš rad davy ľudí, no si kreatívny a grafický dizajn ti nie je vzdialený pojem, zapoj sa do propagácie Samarie v štýle 21. storočia výrobou plagátov, prípravou prezentácií a podobne.

Hľadáme tiež dobrovoľníkov, ktorí budú našimi nástenkármi. V praxi to znamená, že budeš približne raz za mesiac aktualizovať výzvu na nástenke, ktorú máš pridelenú.

A samozrejme, obrovskou pomocou pre nás, no väčšmi pre núdznych je, ak sa zaujímaš o ľudí okolo seba. Teda, ak sa staneš príhovorcom za ľudí vo svojom okolí, ktorí našu pomoc skutočne potrebujú.