Pravidelne

vkladom/prevodom na číslo účtu: IBAN SK94 7500 0000 0040 13212916 vedený v ČSOB.

Jednorazovo

Za každý Váš jednorazový dar aj pravidelnú podporu ďakujeme. Veríme, že je prejavom Vašej dôvery.
Preto ho použijeme zodpovedne a transparentne – tak, ako to robíme aj doteraz.

2 percentá z daní

Milí naši priaznivci, blíži sa čas podávania daňového priznania a teda aj možnosti poukázať 2% z daní na účely, ktoré sú základným poslaním OZ Samaria.
Preto Vás veľmi prosíme, buďte práve takouto formou samaritánom.

Vyhlásenie za rok 2020