Naša služba je krásna, ale náročná. Vyprosujeme si pre ňu Božie požehnanie. Ak chcete, môžete sa za nás pomodliť.