• sledujte na našej stránke výzvy o aktuálne hľadaných potrebách a pomôžte nám šíriť tieto výzvy a nachádzať hľadané potreby pre núdznych ľudí
  • všímajte si núdznych vo svojom okolí a napíšte nám o nich