Milí naši priaznivci, blíži sa čas podávania daňového priznania a teda aj možnosti poukázať 2% z daní na účely, ktoré sú základným poslaním OZ Samaria.
Preto Vás veľmi prosíme, buďte práve takouto formou samaritánom.

Predvyplnené vyhlásenie o poukázaní 2% za rok 2018 pre OZ Samaria

List-2_hlavickovy